buurtbeheer, een besparingsoperatie of werkelijk de buurt terug geven aan de buurt?

Busje komt zo, busje komt zo, ..... inderdaad, het busje komt zo, weliswaar met een serieuse vertraging. De chauffeur valt niets te verwijten, integendeel, hij kon er zelfs niets aan doen. Door de hevige wind waren immers grote metalen platen aan het loskomen van één van de Rabottorens waardoor de buurt werd afgezet om veiligheidsredenen

Retard dus.

Soit, niet getreurd, onderweg naar Rotterdam, met een bus vol (lees 40 bewoners uit Ledeberg en Rabot) leek de ambiance niet veraf.

We schetsen de dag, deze reis is het startmoment van een traject dat we opzetten met bewoners om tot een visie te komen op 'buurtbeheer'. Sinds enkele jaren experimenteren we in de 2 wijken met het concept 'buurtbeheer'. Tegen het eind van 2015 willen we onze visie op 'buurtbeheer' voorstellen aan de stad Gent. 

Aangekomen in Rotterdam bezoeken we het bedrijf  'Samenlevingswerk'. Het bedrijf (geen VZW) stelt 'vrijwilligers' te werk die gemeenschapsdienst moeten uitvoeren voor het behoud van hun uitkering, 20 uur per week 'verplicht vrijwilligerswerk'. Kritische vragen en opmerkingen bleven niet uit.  In de namiddag volgde een politieke vorming bij de 'SPover de verrechtsing van Nederland, de spectaculaire afbouw van de dienstverlening en het middenveld en en de gevolgen voor de Rotterdamse samenleving. Ongelooflijk maar waar, buurtcentra, bibiliotheken, jeugdhuizen, ... werden droog gelegd van subsidies en moesten de deuren sluiten. Om het inhoudelijk deel af te sluiten bezoeken we de 'Leeszaal Rotterdam West ', een bibiliotheek gerunt door vrijwilligers. Ze openden in 2012 de bibiliotheek als protest tegen de wilde besparingen op publieke dienstverlening doorgevoerd door een rechtse overheid. 

Tijdens de terugrit laten de bezoeken ons niet koud. Op de bus wisselen we van meningen over de projectbezoeken en discussieëren we over een 'links en een rechts vrijwilligersbeleid'. Boeiend !

Het was meer dan een leerrijke dag, het is het startschot van een schot die in de roos moet aankomen!  Geef de buurt aan de buurt en zorg dat we daar allen beter van worden!

Eens aangekomen in Gent mochten we dit mooie bericht van Sara ontvangen. Sara, een Gentse die ondertussen meer dan 25 jaar in Nederland woont en werkt voor Samenlevingswerk ondervindt de 'verrechtsing' van haar land meer dan ooit. Omdat het zo schoon is, willen we graag het bericht met jullie delen. Voor vooruitgaan voor iedereen, en avant marche!

"Lieve mensen van Samenlevingsopbouw Gent, lieve stadsgenoten, hartelijk dank voor jullie bezoek, jullie warmte en jullie vooruitstrevende ideeën die aantonen dat overal in Europa mensen leven die zich belangeloos inzetten voor ieder die het minder goed heeft. Jullie en jullie inzet met hart en ziel is hard nodig in een tijd waar gelijkheid niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Ik geloof en ik weet dat we door overal de handen in elkaar te slaan, door te zoeken naar oplossingen en door nooit op te geven, samen de kansen en mogelijkheden voor iedereen vergroten zodat de wereld weer vooruit gaat. Ik ben fier dat ik een stropke ben!

Hopelijk tot snel! Heel veel groeten van ons allemaal.

Sara"  

comments powered by Disqus
Lavagraphics