terwijl we dingen doen denken we na

Zoals één van onze collega's het vandaag verwoorde: 'sommige dagen tellen voor twee, dan is dat dubbel genieten!'. Passender en treffender kunnen deze woorden niet zijn. De Site, de plek waar verschillende groepen elkaar ontmoeten is ook de plek die direct doet denken aan tuinieren, korte keten, Torekes, ... maar, en misschien nog het meest belangrijkste, het is een plek waar we ook inhoudelijke discussies organiseren. Vandaag hebben we met meer dan 70 mensen nagedacht over de toekomstige planning van Samenlevingsopbouw Gent. 'Waar moet Samenlevingsopbouw Gent zich de komende jaren mee bezig houden, hoe moeten ze dat doen en waarom?'. Thema's zoals 'Wonen', 'Arbeid' en 'Maatschappelijke dienstverlening' kwamen waan bod. Tussendoor werd compost opgevoerd, een serre afgewerkt, brood gebakken, getetterd en de administratie van minister Vandeurzen rondgeleid, .....

comments powered by Disqus
Lavagraphics