Rabot

Buurttuin Witte Kaproenenplein

Door middel van een langdurend participatief traject in samenwerking met bewoners, de landschapsarchitecten van Studio Basta en stadsdiensten (samen werken, denken, beheren,...), wordt de omgeving van het Witte Kaproenenplein beetje bij beetje verfraaid en ingericht (aanplantingen, nieuwe functies,...).

Bewoners kunnen niet alleen aangeven wat ze graag veranderd zien in hun woonomgeving, maar spelen ook een cruciale rol in het realiseren en het beheren van de groenzones. 

Deze aanpak resulteert in een concrete ruimtelijke verbetering, een sociale cohesie en een laboratorium voor latere duurzame ontwikkelingen.
 

  • evolutie op ruimtelijk vlak:
    (kleinschalige verfraaiingen - nieuwe inrichtingen - beheer van de ruimte...)

  • evolutie op sociaal vlak:
    (samen werken / ontmoeten - samen denken - samen beslissen)

  • evolutie in de organisatie van de ruimte (laboratoriumfunctie)
    (evaluatie van het gebruik van de nieuwe inrichtingen leidt tot een doorleefd model voor de wijk)

Meer weten
Laat van je horen

Contacteer Dimitri
Lavagraphics