wijk van de maand: stadslandbouwtoer door het Rabot

Op verschillende plaatsen in de wijk steken bewoners zelf de handen uit de mouwen om het publiek domein in te richten en te beheren. De tijdelijke invulling ‘De Site’ kreeg opvolging op het Witte Kaproenenplein, op het binnengebied achter de MariaGorettikerk en het Boerenhof (= binnengebied tussen Kwakkelstraat en Schommelstraat). Maar ook door geveltuintjes en het inrichten van boomspiegels zorgen buurtbewoners voor een groenere sfeer in de wijk.

Samen met schepenen Tine Heyse en Tom Balthazar bezoeken we een aantal van deze bewonersinitiatieven en luisteren we naar de plannen of verwachtingen voor de toekomst. We sluiten de wandeling af in het Eetcafé Toreke met een hapje en een drankje. Wie wil kan aanschuiven bij het “Rabot op je bord”- buffet in het Eetcafé Toreke

Lavagraphics