Rabot op je bord - Opschaling op Gents niveau

Met de subsidie duurzame wijken wil Sociale Kruideniers Gent vzw nagaan op welke manier het bestaande project 'Rabot op je bord' kan opgeschaald worden via sociale tewerkstelling, samenwerkingen met groothandels of veilingen en uitbreiding van het aantal verkooppunten.

“Rabot op je bord” is een project dat werkt rond voedselverspilling en gezonde voeding. Voedselverspilling zorgt voor nodeloze CO2-uitstoot.  Rabot op je bord zet in op hergebruik en opwaarderen van voedseloverschotten en vermijdt op die manier CO2-uitstoot.  Via wekelijkse kookactiviteiten voor vrijwilligers met een sociaal profiel worden groenten van de stadsakker De Site en groenten- en fruitoverschotten van de sociale kruidenier verwerkt tot gezonde, vegetarische producten. Deze worden aan een “sociale” prijs verkocht via de sociale kruidenier (voor mensen met een beperkt inkomen) en tegen een marktprijs aan derden (via de webshop en voedselteams).

Met deze subsidieaanvraag willen we het project opschalen naar Gents niveau door: 

Na te gaan hoe sociale tewerkstelling kan worden ingezet voor het verwerken van de voedseloverschotten, terwijl de bestaande vrijwilligerswerking behouden blijft.
Na te gaan of meer groenten- en fruitoverschotten verwerkt kunnen worden door samenwerking met groothandel of veilingen.
Het aantal verkooppunten uit te breiden, zodat de producten voor elke Gentenaar bereikbaar zijn.
 

Wordt vervolgd. 

comments powered by Disqus
Lavagraphics