wicked urban farming 2.0 composteren

De Rabot community gaat dit jaar terug in zee met de studenten Industrieel design van de UGent. Dit jaar willen we werken rond compostering van huishoudelijk organisch afval (aerobe compostering en anaerobe vergisting voor al het organisch niet composteerbaar materiaal). Dat compostering  op dit moment succesvol industrieel toegepast wordt, is goed begrepen, maar de interactie met mensen en gemeenschappen nog niet. Daar willen we samen met de UGent verandering in brengen. Het belang hiervan is dat dit integraal deel uitmaakt van ons stadslandbouw/voedsel strategie verhaal in het Rabot.

Hieronder vind je een woordje uitleg over het doel en proces. (cfr Ugent)

Het idee is het volgende: compostering is het resultaat van aerobe microbiële activiteit. De microbiële activiteit kan gevolgd en gestuurd worden door een temperatuur meting (het proces verloopt in twee fasen, mesofiel en thermofiel, met een maximum van 60°C). Dit is een zeer eenvoudige meting die, indien nodig, kan geautomatiseerd worden. De temperatuur kan gestuurd worden door de beluchting die hoe dan ook nodig is (zuurstof en verdamping) en de mate van isolatie met de omgeving. Dit is op niet industriële schaal nog niet adequaat ontworpen (de bestaande compostbakken voor huishoudelijk gebruik zijn meer dan primitief). Een tweede belangrijk facet is het volume. Men heeft een zeker volume nodig om het proces robuust te maken en te houden. Dit volume is zeker groter dan het organisch afval dat één gezin genereert, maar als meerdere gezinnen samenwerken (of dus een gemeenschap) kan dat volume nagenoeg dagelijks bereikt worden. Dit is natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden van een (stads)gemeenschap. Indien het proces optimaal verloopt kan een eerste resultaat van compost geproduceerd worden op een drie tot viertal weken en dus een aantal iteraties zijn mogelijk gedurende de tijd dat de studenten in deze module aan de slag zijn. Deze compost kan dan zijn weg vinden in de stadslandbouwprojecten.
Het zal vermoedelijk zo zijn dat we het huishoudelijk organisch afval gaan moeten enten met microbieel leven (een “compost tea”) en voldoende houtachtig materiaal dat het initieel overaanbod van water kan opslorpen. Daarvoor werken we samen met de provinciale tuinbouwschool in Kortrijk. Daarnaast wordt een systeem ontworpen voor het niet composteerbaar materiaal via een vergistingsinstallatie, hierbij wordt gezocht naar nuttig gebruik voor het gegenereerde gas en slurry.
We zullen vermoedelijk meerdere discontinue processen moeten starten, om de twee a drie dagen.
Voor de wetenschappelijke basis zullen de docenten van de ingenieursopleiding milieukunde ons bijstaan en sommige van hun studenten zullen onze studenten bijstaan in hun interventies.
De studenten leren in deze module om aandacht te hebben voor, en in te spelen op verandering. Dat moet op een zodanige manier dat deze verandering stuurbaar is. Dit is de uitdrukking van het inzicht dat duurzaamheid enkel maar duurzame verandering kan betekenen, wat dus eisen stelt aan energetische processen, materiaal gebruik en materiaal hergebruik.

Concreet:
In het Rabot willen we drie teams inzetten die actief zijn rond:
- Anaerobe vergisting (voor al het organisch niet composteerbaar materiaal) en het ontwerpen van een nuttig gebruik van het gegenereerde gas en de verwerkte slurry. (Sociale Kruidenier, Eetcafé Toreke)
- Aerobe compostering (voor al het organisch composteerbaar materiaal (Eetcafé Toreke)
- Aerobe compostering (voor al het organisch composteerbaar materiaal (Boerenhof)
Het experiment loopt van  februari 2017 tot mei 2017
De kick off van het experiment is gepland op 13 februari (9-12u), vanuit De Site gaan we de studenten een rondleiding geven in de wijk, dompelen we ze onder in ons voedselverhaal, …

Return:
Bijdrage aan ons stadslandbouwverhaal waarbij:
- studenten getraind worden om in interactie te gaan met een gemeenschap,
- verkrijgen van een werkbaar mens-product interactie ontwerp
- wetenschappelijke meting via de klassiek aanvaardbare indicatoren betreffende duurzaamheid (LCA, LCE).

Boeiend!

 

comments powered by Disqus

Gerelateerde activiteiten

Lavagraphics