nieuwe moestuinen aan de gashouders

De Site experimenteert sinds 2007 met diverse vormen van bewonersbetrokkenheid en stadslandbouw. Eind 2017 eindigt het tijdelijk invullingsproject De Site.  

Eén van de grote troeven op dit terrein zijn de individuele moestuinen van buurtbewoners. De vraag naar verduurzaming van deze moestuintjes (na de tijdelijke invulling) is dan ook evident. 

Momenteel werken we samen met de bewoners een plan uit om de diverse projecten een vaste stek te geven in de wijk Rabot. Een eerste voorzet om de moestuinen te verduurzamen aan de Nieuwe Molens is klaar en wordt binnenkort besproken met de stedelijke diensten.

work in progress....

comments powered by Disqus
Lavagraphics