Over de site

Projectorganisatie

De stuurgroep staat Samenlevingsopbouw en de projectcoördinator bij in de uitbouw van het project. De stuurgroep zet de grote lijnen uit, bewaakt de uitwerking ervan, bewaakt de doelstellingen en de grenzen van het project en hakt knopen door. De stuurgroep wordt samengesteld door organisaties die een werking (en voelsprieten) hebben in de wijk, die elk een eigen expertise binnen brengen en in samenwerking met de andere partners instaan voor de uitwerking van deelsprojecten.

de structurele partners die het project vorm geven zijn:

 • Samenlevingsopbouw Gent vzw
 • Gebiedsgerichte werking stad Gent
 • Aclagro nv
 • Bewoners
 • Jeugddienst stad Gent

Projectgebonden partners

 • Wijkgezondheidscentrum Rabot
 • Sociale kruidenier vzw
 • Eetcafé Toreken vzw
 • Velt vzw
 • Turkse vrouwengroep
 • Vzw Jong
 • Diverse bewonersgroepen (Boerenhof, Transitie, Jonk Rabot, Plezante doeners…)
 • Bio boerderij De Loods
 • Voedselteams Rabot
 • Villa Voortman
 • Vzw de Totem
 • Vzw Domos
 • Dienst buurtwerk
 • scholen Kompas, Mandala, Kaho
 • kinderdagverblijf Tierlantuin
 • vzw rocsa

Werkgroep stadslandbouw Gent

Kennis delen en ervaringen uitwisselen is belangrijk. Een netwerk werd opgestart op stedelijk niveau waar geïnteresseerden en/of experts ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen over de verschillende tuin- en landbouwinitiatieven in het Gentse. De Site draagt hier zijn steentje bij in de hoop om het concept stadslandbouw niet alleen te zien evolueren als een verhaal van economische output maar ook als een verhaal met een belangrijke sociale en solidaire output.

Lavagraphics