Vrijwilligersvergadering

Maandelijks zijn alle vrijwilligers welkom op de vrijwilligersvergasdering. We maken een planning op, we evauleren de projecten en sturen bij waar nodig. Naast de practische zaken komen ook inhoudelijke thema's aan bod zoals de evolutie van het Tondelierproject, het stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot, ... en vele andere relevante thema's die alle bewoners aan belangen.

Lavagraphics